O nas

Jesteśmy Spółką posiadającą 23-letnie doświadczenie w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy. Swoją działalność rozpoczęliśmy na początku 1993 roku. Dziś firmę tworzy zespół specjalistów którzy w sposób fachowy i rzetelny realizują podstawowy przedmiot jej działalności, polegający m.in. na:

  • wypełnianiu obowiązków służby bhp w zakładach o różnym profilu działalności,
  • prowadzeniu szkoleń bhp, kursów specjalistycznych oraz zawodowych,
  • sprawowaniu opieki profilaktycznej pracowników,
  • wykonywaniu ocen i ekspertyz z zakresu p.poż wraz z wyposażeniem w wymagany sprzęt p.poż.(w tym naprawy i legalizacja).
  • opiniowaniu pod względem bhp i p.poż dokumentacji projektowej przez uprawnionych rzeczoznawców.

Ponadto w oparciu o odrębnie zawierane umowy tzw. umowy o koordynację, pracownicy Spółki (specjaliści w zakresie bhp) wykonują obowiązki koordynatorów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy na realizowanych budowach (duże inwestycje) na terenie całego kraju.
Aktualnie Spółka na podstawie zawartych stałych umów cywilno prawnych świadczy kompleksowe usługi (wykonywanie obowiązków służby bhp, prowadzenie szkoleń, profilaktyczna opieka zdrowotna, obsługa p.poż.) dla ok. 45 podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności o łącznym zatrudnieniu ok. 1500 pracowników.
Zatrudniając wysoko wyspecjalizowaną kadrę wywodzącą się w większości z byłych pracowników Państwowej Inspekcji Pracy staramy się w sposób fachowy i rzetelny wywiązywać z powierzonego zakresu zadań. Spółka współpracuje ze wszystkimi organami nadzoru nad warunkami pracy tj. Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Sanitarną, Urzędami Dozoru Technicznego a także Stowarzyszeniami Naukowymi, Uczelniami Wyższymi jak i Laboratoriami Badawczo - Pomiarowymi itp.

Działamy na podstawie zezwolenia Kuratora Oświaty w Katowicach Nr 18/93.