Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych

Szkolenie organizowane jest w formie kursu prowadzonego metodą wykładów z wykorzystaniem środków dydaktycznych (tj. filmy, zdjęcia) lub w formie samokształcenia kierowanego, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez Ośrodek, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn.zm.).

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu :

  • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
  • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.