Szkolenia BHP

Organizujemy szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z przepisami wydanymi w oparciu o art. 237 K.p. Szkolenia organizowane są w formie instruktażu, kursu seminarium bądź w systemie samokształcenia kierowanego, które odbywają się na terenie naszego Ośrodka lub u Klienta. W czasie szkolenia wykorzystujemy prezentacje, filmy, folie szkoleniowe, opracowania, ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki bhp. Każde szkolenie okresowe zakończone jest egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia potwierdzającego jego ukończenie.

Przeprowadzamy następujące rodzaje szkoleń bhp :

Szkolenie wstępne
Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie okresowe dla pracowników administarcyjno-biurowych

Ponadto organizujemy :

  • szkolenie z zakresu udzielania I -pomocy
  • instruktaż hakowego (ciężarowego)
  • kurs metodyczny dla przeprowadzających instruktaż stanowiskowy