Poradnia Medycyny Pracy

Aby w sposób kompleksowy realizować postanowienia wynikające z przedmiotu naszej działalności w ramach profilaktycznej ochrony zdrowia współpracujemy z Przedsiębiorstwem Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III Sp. z o.o. oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", zapewniając :

Wykonanie badań profilaktycznych pracowników :

  • wstępnych
  • okresowych
  • kontrolnych

  Wykonywanie badań dodatkowych :

    • audiometrycznych
    • EKG
    • RTG (zdjęcie duże)
    • Laboratoryjnych

    Udział w Komisjach BHP.