Koordynacje na budowach

W oparciu o treść art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy oraz art. 6 Dyrektywy 92/57/EWG z dnia 24.06.1992r w spr. minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach zatrudnieni w Spółce specjaliści wykonują na etapie realizacji inwestycji obowiązki koordynatorów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy na realizowanych budowach (dużych inwestycjach).

Zakres obowiązków i uprawnień koordynatorów ds. BHP

Realizujemy zlecenia na opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zadrowia zgodnie z wymogami stawianymi przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Od 2001 roku funkcje Koordynatora ds. BHP pełniliśmy na następujących kontraktach:

  1. Budowa Autostrady A - 4 Południowa Obwodnica Krakowa
  2. Budowa Zachodniej Obwodnicy Miasta Lublińca
  3. Budowa Węzła Drogowej Trasy Średnicowej z ulicą Chorzowską - Kontrakt Nr 4 w Katowicach
  4. Modernizacja ul.Pszczyńskiej - Budowa Wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 933 wraz z drogą najazdową w Jastrzębiu Zdroju - Kontrakt Nr 123
  5. Budowa ulicy Zbiorczej Serwisowej Klubowa - Centrum w Bielsku Białej
  6. Budowa Bezkolizyjnego Skrzyżowania ul. Armii Krajowej z torami PKP Katowice - Piotrowice
  7. Przebudowa Wiaduktów nad ul. Bema i Torami PKP w ciągu drogi krajowej Nr 1 Częstochowa - Katowice w mieście Siewierz
  8. Remonty ziemne dla przedsięwzięcia Silesia City Center w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 111
  9. Budowa Kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Żelaznej w Katowicach dla Silesia City Center
  10. Modernizacja Gospodarki Ściekowej Gliwice - Żerniki
  11. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Kontrakt Nr 2
  12. Budowa Autostrady Płatnej A2, sekcja 3 Nowy Tomyśl Komorniki.
  13. Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach.
  14. Budowa DTŚ Kontrakt Nr 5 + NC i Kontrakt Nr 6.
  15. Budowa ul. Nowotarskiej w Krakowie.
  16. Budowa Węzła "Zakopiańska" zintegrowanego z ulcą Nowotarską na południowym obejściu m. Krakowa Autostrada A-4 od ul. Kąpielowej do ul. Myślenickiej.
  17. Roboty ziemne "Silesia City Center w Katowicach ulicą Chorzowska".
  18. Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ul. Żelaznej w Katowicach dla Silesia City Center.
  19. Modernizacja Gospodarki Ściekowej Gliwice - Żerniki.
  20. Remont obiektu mostowego nr 13 - Autostrada A-4 Kraków Katowice - odc. autostrady płatnej.
  21. Budowa Kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice w Rybniku.
  22. Budowa DTŚ - Kontrakt nr 7, 8 i 8b w Katowicach
  23. Przebudowa obiektu mostowego nr 49; Remont obiektów mostowych; Budowa przejazdów awaryjnych.
  24. Budowa Centrum Handlowo - Rozrywkowego CINEMA CITY w Katowicach
  25. Remont Obiektu Handlowego BIEDRONKA w Katowicach
  26. Budowa Autostrady A-4 Katowice - Gliwice odc. Węzeł Batorego - Węzeł Mikołowska.
  27. Przebudowa ulicy Bocheńskiego w Katowicach
  28. Budowa Drogi ekspresowej Bielsko - Biała - Skoczów - Cieszyn odc. Obwodnica Skoczowa.
  29. Droga do lotniska w Katowicach, etap 1. Budowa węzła Podwarpie i remont drogi krajowej Nr 1.
  30. Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 4 Kraków - Tarnów odc. I Kraków - Targowisko.
  31. Autostrada A-4 Gliwice - Katowice. Węzeł Wirek - Węzeł Batorego.
  32. Kontrakt  nr 6170334 Kanalizacja i Modernizacja Dróg w Rejonie Armii Krajowej w Katowicach.
  33. Budowa Autostrady A-4, Polska, Odcinek Kleszczów.
  34. Budowa Parkingów na terenie miejsc obsługi podróżnych przy autostradzie A-4 Wrocław-Katowice i przebudowa nawierzchni na drogach krajowych nr 44 i nr 88.
  35. Budowa Obwodnicy miasta Dobrodzień - etap II.
  36. Wzmocnienie nawierzchni na drodze krajowej nr 4 Kraków-Tarnów Odcinek II.
  37. Budowa DTŚ - Kontrakt Nr 7, 8 i 8b oraz Subkontrakt Nr 8b - Budowa ulicy Nowogranicznej w Katowicach
  38. Budowa systemu kanalizacji w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia, Gortatowice i Boguszowice Stare w Rybniku.
  39. Budowa Bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - Etap II.
  40. Wydłużenie i modernizacja systemu kanalizacji ścieków - zaopatrzenie w wodę i oczyszczalnię ścieków w Kędzierzynie - Koźlu.
  41. Budowa Obwodu Utrzymania Autostrady A-4 w Rudnie Kontrakt F2a-5-2005.
  42. Budowa Obwodnicy Miasta Dobrodzień - Etap II
  43. Połączenie drogowe ulicy Stęślickiego z ulicą Sądową w Katowicach.
  44. Kontrakt Nr F2a-4-2005 Remont Obiektów Mostowych Nr 8, 38, 41, 46, 55. Remont Nawierzchni Odcinków Jezdni Autostrady
  45. Budowa Ekranów Akustycznych. Kontrakt F 2a-3-2005
  46. Budowa Łącznika Gliwicka-Wielopolska wraz z Mostem nad rzeką Rudna w Rybniku.
  47. Zadanie 2S09 Remont Obiektów Mostowych i Nawierzchni Autostrady Płatnej Kontrakt F2a-4-2005
  48. Budowa Drogi Ekspresowej S1 - Bielsko - Biała - Skoczów - Cieszyn. Realizacja robót nie zakończonych na odcinku Obwodnica Skoczowa.
  49. Budowa systemu kanalizacji Ligota Ligocka-Kuźnia-Gotartowice i Boguszowice Stare w Rybniku realizowana przez Tchas, spol.Zakład Ingstav Ostrava
  50. Wydłużenie i Modernizacja Systemu Kanalizacji Ścieków w Kędzierzynie Koźlu - Projekt Nr 2003/PL/16/PE046
  51. Kontrakt 2S20 - Remont obiektów mostowych oraz remont nawierzchni autostradowej realizowanej przez BUDIMEX DROMEX S.A.
  52. Budowa Bytomskiego Odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - Etap II realizowana przez BUDIMEX DROMEX S.A.
  53. Proekologiczny rozwój transportu publicznego przez modernizację zajezdni i wymianę autobusów w Łodzi realizowany przez POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
  54. Budowa Zakładu Gospodarowania Odpadów przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Sobuczynie - realizowana przez STRABAG AG S.A.
  55. OPEL GLIWICE - Tłocznia G10 - Gliwice realizowana przez HOCHTIEF POLSKA
  56. Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz - Łódź - Pabianice. Zadanie I, Etap I - Łódż
  57. Przebudowa drogi krajowej Nr 7 Kraków-Chyżne, odcinek Kraków - Myślenice realizowana przez POLDIM SA
  58. Budowa Autostrady Płatnej A1 odc. Węzeł Świerklany do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzycach - realizowana przez Konsorcjum ALPINE
  59. Kontrakt Nr 5 Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów w Tychach realizowana przez POL-AQUA S.A.
  60. Budowa Obwodnicy miejscowości Lubień w ciągu drogi ekspresowej Nr S-7 Warszawa - Rabka - realizowana przez NCC Aktiebolag oraz POLDIM S.A.
  61. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Dzielnica Makoszowy i Biskupice - Etap I - realizowana przez POL-AQUA S.A.
  62. Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Świętochłowicach realizowana przez POL-AQUA S.A.
  63. Przebudowa Południowego Obejścia Tarnowa, Odcinek Węzeł Krakowska - Węzeł Lwowska" - realizowana przez POLDIM S.A.
  64. Przebudowa Węzła Murckowska w Katowicach wraz z budową dróg dojazdowych realizowana przez BUDIMEX DROMEX S.A.
  65. Budowa Autostrady A4 Węzeł Wielicka - Węzeł Szarów realizowana przez DRAGADOS S.A. oraz POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
  66. Modernizacja ujęcia wody Trąbowiec ze stacją uzdatniania wody oraz pompowni Majówka- realizowana przez INTROL S.A
  67. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze-Pawłów, Kończyce - Etap I realizowana przez STRABAG Sp. z o.o.
  68. Przebudowa Pl.Wolskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na przedłużeniu ul. Dworcowej oraz przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyż. ulic Pl. Wolskiego-Kolejowa-Powstańców Warszawskich w Bytomiu realizowanej przez PRI SA Holding.
  69. Rozbudowa obiektu hotelowo-gastronomicznego Hotel Szafran w Czeladzi realizawanej przez POLBET S.A.
  70. Stadion Śląski w Chorzowie realizowany przez Hochtief Polska Sp. z o.o.
  71. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinki Z1, Z2 w Zabrzu realizowanej przez BUDIMEX S.A.
  72. Budowa kładki pieszo-jezdnej w parku miejskim w Gorlicach, realizowanej przez Samson Sp. z o.o.
  73. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec i gospodarką osadem ściekowym” realizowana przez BUDIMEX S.A. i CADAGUA S.A.
  74. Budowa Autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do Węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II. Odcinek 4 Węzeł „Stryków I” od km 291+000 do 295+850 realizowana przez BUDIMEX S.A.
  75. Modernizacja odwodnienia autostrady A4 w Balicach w km 98+700 – 401+100 realizowana przez Pavimental Polska Sp. z o.o.
  76. S1 : Obwodnica Skoczowa realizowana przez Konsorcjum Dragados S.A – Polimex Mostostal.
  77. Budowa odc. autostrady A-1 od węzła Sośnica do węzła Maciejów (z węzłem) w ramach zadania:  Budowa węzła Sośnica na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 wraz z odc. autostrady A-1 Sośnica-Maciejów (z węzłem) od km 510+530 do km 518+734,34 realizowana przez Polimex Mostostal S.A.
  78. Budowa Autostrady A4 Węzeł Wieliczka – Węzeł Szarów realizowana przez Dragados S.A. Oddział w Polsce – Polimex Mostostal S.A.
  79. Budowa Autostrady A2 (Płatna) Świecko – Nowy Tomyśl, sekcja 5.3: Torzym – Łagów km 35+000 – 51+000 realizowana przez HEILIT+WOERNER Budowlana Sp. z o.o.
  80. Stadion Wisły w Krakowie realizowana przez Polimex Mostostal S.A.
  81. Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim. Cześć 2 : Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Jedłownik i Karkoszka. Część 6 : Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnie, cz.2. Część 5 : Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Reden i Wypadów realizowana przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. HOLDING.
  82. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach realizowana przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.
  83. Park Wodny – Pływacki Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Dolinie Kłodnicy w Rudzie Śląskiej realizowany przez Polimex Mostostal S.A.
  84. F2b-1-2009 Remont 22 obiektów mostowych realizowany przez Pavimental Polska Sp. z o.o.
  85. Budowa drogi krajowej nr 78 na odcinku Północnej obwodnicy Jędrzejowa realizowana przez BUDIMEX S.A.
  86. Budowa trasy tramwajowej os. Lecha-Franowo w Poznaniu realizowana przez Bilfinger Berger Budownictwo S.A.
  87. Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach realizowana przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.
  88. Rozbudowa OPLA w Gliwicach realizowana przez HOCHTIEF Polska S.A.
  89. Budowa wielofunkcyjnego budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach (MCK) realizowana przez Polimex Mostostal S.A.
  90. Budowa Autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschodni)- Jarosław (węzeł Wierzbna) realizowana przez konsorcjum firm Polimex Mostostal S.A. i Doprastav a.s.
  91. Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek węzeł Mikuszowice realizowana przez Polimex Mostostal S.A.
  92. Kontynuacja Budowy Krytego Basenu Kąpielowego w Zabrzu, przy skrzyżowaniu Al. Korfantego i ul. G. Bruno wraz z zabezpieczeniem finansowania inwestycji realizowana przez Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
  93. Kontynuacja Budowy Autostrady A1 (odcinek od węzła Świerklany do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach) realizowana przez ALPINE Bau GmbH
  94. Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - Wrocław (A-8 węzeł "Widawa"), odcinek Kaczkowo-Korzeńsko, obwodnica Bojanowa i Rawicza realizowana przez konsorcjum firm ALPINE Bau GmbH, PAG S.A., APRIVIA S.A.
  95. Budowa Autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko w km 455+900 do 479+000 realizowana przez Polimex Mostostal S.A.
  96. Kontrakt F2b-2-2009 "Modernizacja odwodnienia autostrady A4 w Balicach w km 398+700 - 401+100 realizowana przez PAVIMENTAL POLSKA Sp. z o.o.
  97. Modernizacja 30 szt. Obiektów inżynieryjnych na linii nr 64 odc. Kozłów-Starzyny w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej nr 64 Psary-Kozłów" realizowana przez BUDIMEX S.A.
  98. Budowa drogi ekspresowej S8 (węzeł Róża-Wrocław) realizowana przez BUDIMEX S.A.
  99. Modernizacja dwóch silosów cementu w Cementowni Górażdże w Choruli ul. Cementowej 1 realizowana przez Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
  100. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie realizowana przez Pfeifer Seil - und Hebetechnik GmbH
  101. Dokończenie Budowy Autostrady A1 na odc. Granica województwa Kujawsko – Pomorskiego/Łódzkiego do węzła Stryków – Zadanie II, odc. 2 od węzła Sójki – do węzła Piątek (z węzłem) realizowana przez BUDIMEX S.A.
  102. Budowa Nowej Drogi Startowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Międzynarodowym Porcie Lotniczym "Katowice” w Pyrzowicach realizowana przez BUDIMEX S.A.
  103. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - Al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie realizowana przez BUDIMEX S.A.
  104. "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160 i 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa" realizowane przez Z.U.E S.A.
  105. "Kompleksowa wymiana nawierzchni toru 4 i 6 w stacji Sosnowiec Maczki wraz z robotami towarzyszącymi" realizowane przez Z.U.E S.A.
  106. Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Katowice – Chorzów Batory w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 134, 137 i 138 na odcinku Gliwice Łabędy – Katowice – Sosnowiec Jęzor" realizowane przez Z.U.E S.A.
  107. Budowa G22 na terenie General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach realizowane przez Hochtief Polska S.A.

wróć do góry strony>